MARIJAMPOLĖS MOTERS VEIKLOS CENTRAS

WOMEN’S  ACTIVITY  CENTER OF MARIJAMPOLĖ

Click here to edit subtitle

Vykdomi projektai: • "Marijampolės SPC" – 2014 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vykdyti projektai:

 • "Išsaugoti žmonių sveikatą mažinant smurtą bendradarbiaujant institucijoms" – 2013m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji  programa.

 • "Socialinis inkubatorius", Socialinių inovacijų fondo partneriai

2012 – 2014 m.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė.


 • "Marijampoles SPC - smurto mazinimas, sveikatos issaugojimas" – 2013m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.


 • "Pagalba moterims" - 1997 m.

Rėmėjas - JAV Ambasada Lietuvoje.


 • "Pagalba moterims grįžusioms iš įkalinimo vietos" - 2002 m.

Rėmėjas - Danijos ambasada Lietuvoje.


 • "Moterų pagalba- moterims" – 2002 m.

Rėmėjas - Marijampolės savivaldybė.


 • ''Moters verslas, demokratija ir filantropija'' - 2003 m.

Rėmėjas – „Rytai-Rytai“, „Atviros Lietuvos fondas“, Pasaulio bankas.


 • "Menas išgyventi" - 2003 m.

Rėmėjas - Šiaurės Ministrų Tarybos informacinis biuras Lietuvoje.


 • "Mažinkime smurtą Marijampolės bendruomenėje" – 2004 m.

Rėmėjas – “Mama Cash”, fondas”


 • "Moterų galių ir įgūdžių stiprinimas per informacines technologijas bei ryšių tinklo plėtimą" – 2002 – 2005 metai. Kauno moters užimtumo informacijos centro partnerystės projektas.

Rėmėjas – Japonijos ambasada Lietuvoje, ES Tautų vystymosi tarybos fondas, Lietuvos vyriausybė.


 • "Lyčių lygybė kuria demokratiją" – 2004 m. Partnerystė su Socialinių inovacijų fondu.

Rėmėjas – ES komisija, Lietuvos vyriausybė.


 • "Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas užimtumo srityje – priemonės, praktika, pokyčiai" – 2005 m. partnerystė su Socialinių inovacijų fondo projektu.

Rėmėjas - ES sanglaudos programa, Lietuvos vyriausybė.


 • "Pagalba smurto aukoms" - 2005 m.

Rėmėjas -  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Moterų užimtumo, buitinių, socialinių, sveikatos, kultūrinių bei ekonominių klausimų sprendimas" – 2005 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "Nakvynės kambarių įkūrimas MMVC" - 2006 m.

Rėmėjas - Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai, Lietuvos Vyriausybė.


 • "Pagalba smurto aukoms Marijampolėje" - 2007 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "Pagalba smurto aukoms regione" - 2007m.


 • "Pagalba smurtautojams, norintiems keisti gyvenimo būdą - 2007 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Pagalba smurto aukoms Marijampolėje" -2007 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "Pagalba savižudžių artimiesiems" 2008m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "Moterų pagalba - moterims"  - 2008 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • Pagalba smurto aukoms bendradarbiaujant institucijoms – 2008 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 •  Pagalba smurto aukoms bendradarbiaujant institucijoms Marijampolės regione – 2009 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "NVO dirbanti su smurto aukomis" – 2009 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 •  "Tiesiame ranką – smurtautojams" – 2009 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Išsaugot sveikatą dėl tų kuriuos mylime" – 2009 m.

Rėmėjas - Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerija.


 • "Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis (MSMS modelis)" vykdomas 2009 – 2012 m. partnerystėje su projekto teikėjais – Socialinių inovacijų fondu.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybės.


 • „Socialinę atskirtį patiriančių moterų (re)integracijos į darbo rinką skatinimas“. 2009 – 2012 m. Partnerystėje su projekto teikėjais – Kauno moterų Draugija.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė.


 • Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa "Vieni, bet ne atskirti". 2009 – 2012 m Partnerystėje su projekto teikėjais –  Vaikų raidos centru.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė.


 • "Šeimos gerovės užtikrinimas teikiant pagalbą, smurto privačioje erdvėje asmenims, bendradarbiaujant institucijoms Marijampolės regione". – 2010 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Šeiminiam smurtui bendruomenėje – NE" – 2011 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Mažinti smurtą Marijampolės bendruomenėje" – 2011 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "NVO dirbanti žmogaus teisių gynimo srityje" – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Marijampolės SPC" – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Mažinti smurtą Marijampolės bendruomenėje, priimto įstatymo kontekste" – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.