MARIJAMPOLĖS MOTERS VEIKLOS CENTRAS

WOMEN’S  ACTIVITY  CENTER OF MARIJAMPOLĖ

Click here to edit subtitle

Adresas: stučio g 3, LT 68308 Marijampolė
Telefonas: 8  (343)  59525, mob. 8 633 55007
E. paštas: [email protected]

Asociacija – įregistruota 1996 m. lapkričio mėn. 06 d., Pelno nesiekianti

organizacija.

 ORGANIZACIJOS CREDO MĄSTANČIOS MOTERYS NETURI TYLĖTI.

ORGANIZACIJOS MISIJA GERINTI MOTERŲ GYVENIMO KOKYBĘ.

UŽDAVINIAI MOTERŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMAS, PAGALBA, INFORMAVIMAS, ŠVIETIMAS IR MENTORYSTĖ.Mūsų tikslai ir uždaviniai:

  • Suteikti pagalbą, moterims, netekusioms darbo ir iškritusioms iš ekonominės rinkos mokymosi visa gyvenimą, iniciatyva.
  • Rūpintis moterų gyvenimo kokybe bei asmenybės raiška tiek privačioje (šeima, namai), tiek ir viešojoje (darbo rinka, profesinė veikla, dalyvavimas visuomenės gyvenime bei politikoje) sferose.
  • Skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes pilietinėje visuomenėje.
  • Vykdyti lobistinę veiklą valstybiniame ir savivaldybės lygmenyse, siekiant moterims palankių įstatymų bei nutarimų.
  • Teikti kompleksinę pagalbą ir konsultacijas (socialines, teisines, psichologines).
  • Organizuoti ir vykdyti prevencinę, šviečiamąją veiklą smurto mažinimo klausimu, visuomenėje.
  • Specializuoto pagalbos centro funkcijos Marijampolės apskrityje.


Nuoširdžiai esu dėkinga likimui, kad savo patirtimi, išgyvenimais galiu dalintis su tais, kuriems to reikia, kad leidžia prisiliesti prie išgyvenimų ir padėti juos mažinti.

Dėkinga bendražygėms, kurios patikėjo mano idėjomis ir padeda vykdyti programas, projektus, kurių pagalba galime padėti moterims patekusioms į įvairias situacijas; patyrus smurtą,  praradus savivertę, socialinius įgūdžius, netekus artimo žmogaus, arba darbo.


Organizacijos vadovė Adolfina Blauzdžiūnienė


Tikėkime tuo, ko nėra, tam, kad būtų.