MARIJAMPOLĖS MOTERS VEIKLOS CENTRAS

WOMEN’S  ACTIVITY  CENTER OF MARIJAMPOLĖ

Click here to edit subtitle

Vykdomi projektai:

 • "DARBAS - ŽMOGAUS GYVENIMO KOKYBĖ!"

Projekto tikslas - socialinę atskirtį patiriantiems asmenims padėti integruotis į darbo rinką ir įveikti socialinę atskirtį, teikiant jiems socialinės integracijos paslaugas.

2018 m. balandžio mėn. 03 d. Marijampolės apskrities moters veiklos centras ir Europos Sąjungos Struktūrinių fondų administracija Lietuvoje, pasirašė sutartį projektui vykdyti /08.3.1 – ESFA – K – 413 – 01 – 0020/. Projektas apima visą Marijampolės apskritį, t.y. Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybes, Šakių ir Vilkaviškio rajonus. Projekto trukmė – keturi metai. Projekte dalyvaus 260 asmenų, moterų ir vyrų nuo 18 metų amžiaus.

Projekto metu dalyviai bus užimti bendrųjų gebėjimų ugdyme (darbas kompiuteriu, bendravimas anglų kalba, asmenybės tobulėjimas ir kt.).

Galės įgyti profesiją (darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, krovimo kranų operatoriaus, elektrinių krautuvų ir vežimėlių operatoriaus, nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus, pardavimų vadyba, virėjo, floristo ir socialinio darbuotojo padėjėjo). Dalyviai galės gauti psichologo bei teisininko konsultacijas.

Projekto tikslinės grupės: socialinių pašalpų gavėjai, socialinės rizikos šeimos, neįgalieji. Už dalyvavimą projekte mokėti nereikės, dar bus skirtas maitinimas bei kompensuojamos kelionės išlaidos.

 

Projekto dalyviams, už dalyvavimą projekte ir išklausius bendrųjų gebėjimų ir profesinius mokymus, bus išduodami pažymėjimai.

 

Prašome kreiptis: Tel. 8 343 59525, mob. 8 633 55007

Mūsų kolektyvas

Projektą finansuoja • "Marijampolės SPC" – 2014 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vykdyti projektai:

 • "Išsaugoti žmonių sveikatą mažinant smurtą bendradarbiaujant institucijoms" – 2013m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji  programa.

 • "Socialinis inkubatorius", Socialinių inovacijų fondo partneriai

2012 – 2014 m.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė.


 • "Marijampoles SPC - smurto mazinimas, sveikatos issaugojimas" – 2013m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.


 • "Pagalba moterims" - 1997 m.

Rėmėjas - JAV Ambasada Lietuvoje.


 • "Pagalba moterims grįžusioms iš įkalinimo vietos" - 2002 m.

Rėmėjas - Danijos ambasada Lietuvoje.


 • "Moterų pagalba- moterims" – 2002 m.

Rėmėjas - Marijampolės savivaldybė.


 • ''Moters verslas, demokratija ir filantropija'' - 2003 m.

Rėmėjas – „Rytai-Rytai“, „Atviros Lietuvos fondas“, Pasaulio bankas.


 • "Menas išgyventi" - 2003 m.

Rėmėjas - Šiaurės Ministrų Tarybos informacinis biuras Lietuvoje.


 • "Mažinkime smurtą Marijampolės bendruomenėje" – 2004 m.

Rėmėjas – “Mama Cash”, fondas”


 • "Moterų galių ir įgūdžių stiprinimas per informacines technologijas bei ryšių tinklo plėtimą" – 2002 – 2005 metai. Kauno moters užimtumo informacijos centro partnerystės projektas.

Rėmėjas – Japonijos ambasada Lietuvoje, ES Tautų vystymosi tarybos fondas, Lietuvos vyriausybė.


 • "Lyčių lygybė kuria demokratiją" – 2004 m. Partnerystė su Socialinių inovacijų fondu.

Rėmėjas – ES komisija, Lietuvos vyriausybė.


 • "Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas užimtumo srityje – priemonės, praktika, pokyčiai" – 2005 m. partnerystė su Socialinių inovacijų fondo projektu.

Rėmėjas - ES sanglaudos programa, Lietuvos vyriausybė.


 • "Pagalba smurto aukoms" - 2005 m.

Rėmėjas -  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Moterų užimtumo, buitinių, socialinių, sveikatos, kultūrinių bei ekonominių klausimų sprendimas" – 2005 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "Nakvynės kambarių įkūrimas MMVC" - 2006 m.

Rėmėjas - Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai, Lietuvos Vyriausybė.


 • "Pagalba smurto aukoms Marijampolėje" - 2007 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "Pagalba smurto aukoms regione" - 2007m.


 • "Pagalba smurtautojams, norintiems keisti gyvenimo būdą - 2007 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Pagalba smurto aukoms Marijampolėje" -2007 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "Pagalba savižudžių artimiesiems" 2008m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "Moterų pagalba - moterims"  - 2008 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • Pagalba smurto aukoms bendradarbiaujant institucijoms – 2008 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 •  Pagalba smurto aukoms bendradarbiaujant institucijoms Marijampolės regione – 2009 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "NVO dirbanti su smurto aukomis" – 2009 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 •  "Tiesiame ranką – smurtautojams" – 2009 m.

Rėmėjas - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Išsaugot sveikatą dėl tų kuriuos mylime" – 2009 m.

Rėmėjas - Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerija.


 • "Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis (MSMS modelis)" vykdomas 2009 – 2012 m. partnerystėje su projekto teikėjais – Socialinių inovacijų fondu.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybės.


 • „Socialinę atskirtį patiriančių moterų (re)integracijos į darbo rinką skatinimas“. 2009 – 2012 m. Partnerystėje su projekto teikėjais – Kauno moterų Draugija.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė.


 • Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa "Vieni, bet ne atskirti". 2009 – 2012 m Partnerystėje su projekto teikėjais –  Vaikų raidos centru.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė.


 • "Šeimos gerovės užtikrinimas teikiant pagalbą, smurto privačioje erdvėje asmenims, bendradarbiaujant institucijoms Marijampolės regione". – 2010 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Šeiminiam smurtui bendruomenėje – NE" – 2011 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Mažinti smurtą Marijampolės bendruomenėje" – 2011 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.


 • "NVO dirbanti žmogaus teisių gynimo srityje" – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Marijampolės SPC" – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


 • "Mažinti smurtą Marijampolės bendruomenėje, priimto įstatymo kontekste" – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.